Renata Orlova, Istoria este o filă a trecutului şi o responsabilitate a prezentului

Renata Orlova: „Istoria este o filă a trecutului şi o responsabilitate a prezentului”
Pe parcursul anului de învăţământ 2013 – 2014 societatea ştiinţifică „Razele ştiinţei” din Costiceni a avut succese destul de reuşite. Elevii, membrii acestei societăţi din cadrul Academiei Mici Bucovinene, au dat dovadă de perseverenţă, dorinţa de a cerceta şi a realiza.
Recent, în incinta Universităţii Naţionale din Cernăuţi a avut loc conferinţa ştiinţifico-practică a tinerilor cercetători ştiinţifici. 
Din partea delegaţiei nouăsuliţene a participat eleva clasei a X-a de la şcoala de cultură generală din Costiceni Renata Orlova.
Tânăra autoare a prezentat în faţa participanţilor o lucrare de valoare incontestabilă: „Pagini  sângeroase  ale  tragediilor omeneşti  din  ţinutul   nostru   din  anii  40-50  ai secolului trecut”.
Renata are un interes deosebit faţă de paginile trecutului, este mereu în căutarea unor materiale cronologice, depune eforturi pentru a pune în lumină cititorilor adevărate crâmpeie de existenţă ale poporului nostru. Nu este indiferentă faţă de evenimentele istorice, căci după cum afirmă: „Fiecare trebuie să fie responsabil faţă de trecutul istoric”. 
Larisa Dogolici,
conducătoarea societăţii „Razele luminii”
de la ŞCG din Costiceni
Cuvântul Adevărului

Comentarii