Satul Bălcăuţi îşi aşteaptă tinereţea (Interviu cu Oleg Bolocan, directorul școlii din Bălcăuți)

Satul Bălcăuţi îşi aşteaptă tinereţea
(Interviu cu Oleg Bolocan, directorul școlii din Bălcăuți)
Situat la hota­rul a trei raioane - Noua Suliţă, Hotin şi Kelmenţi, Bălcăuţiul îşi duce viaţa sub semnul drumului. Lipsa locurilor de muncă în sat îi face pe tinerii bălcăuţeni să-şi găsească rostul în viaţă în alte părţi: la oraş sau în ţări străine şi pe drumul întoarcerii îi duce doar dorul de plaiul natal şi casa părin­tească.
Această criză demografică se simte evident la Şcoala medie din sat, unde numărul elevilor, în ultimii ani, s-a redus în jumătate - de la 174 la 88.
- Ei nu pot fi învinuiţi cu nimic - fiecare familie, dar mai  ales cea   tânără,  doreşte  să  aibă  o
bază mate­rială cât de cât normală, spune direc­torul şcolii, dl. Oleg Bolocan. La Bălcăuţi, deocamdată, asemenea posibilităţi nu prea există. 30 la sută din numărul elevilor noştri îşi au ambii părinţi sau unul dintre ei ple­caţi peste hotare. Evident că aceasta ne creează anumite probleme în plan educativ, însă pedagogii noştri se isprăvesc cu sarcinile care stau în faţa lor.
La Şcoala medie din Bălcăuţi lucrează 26 de cadre didactice, majoritatea pedagogilor fiind origi­nari din sat. Domnul director ţine să afirme că în colectivul pe care îl conduce experienţa se îmbină cu ardoarea tinerească.
- O avem pe doamna Vera Ţurcan, profesoară de matematică, cu o vechime de muncă de circa 50 de ani. Este învăţătoare emerită din Ucraina şi, totodată, o învăţătoare cu har de la Dumnezeu. De la ea au ce învăţa colegii noştri mai tineri. La şcoala noastră mai activează şi trei familii de învăţători: Igor şi Cristina Sainciuc, Ruslan şi Ema Cazac, Alexei şi Lidia Bolocan. Pentru ei şcoala înseamnă ceva mai mult decât cea de a doua casă.
Cu toate că în privinţa consoli­dării bazei materiale a şcolii există unele probleme, totuşi Şcoala medie din Bălcăuţi dispune de o sală cu calculatoare de invidiat. De ele se folosesc toate clasele, începând de la clasa întâi şi terminând cu clasa a unsprezecea.
- Nu demult, datorită unui spon­sor, am reparat sala sportivă, poves­teşte domnul director Oleg Bolocan. Consăteanul nostru, Iurie Ursachi, care locuieşte la Moscova, vizitându-şi rudele la Bălcăuţi, a trecut şi pe la şcoală. Văzând în ce stare era sala sportivă, a hotărât s-o repare. Şi a finanţat toate lucrările, adică a făcut un cadou frumos şcolii, care i-a dat foaie de drum în viaţă.
Un alt sponsor este antrepreno­rul din Bălcăuţi, dl. Veaceslav Bodean, om cu suflet mare şi un bun creştin, după cum l-a caracterizat nu numai domnul director, ci şi doamna Nina Fluieraş, starosta Consiliului sătesc local. Acesta întreţine şi o fermă de animale, şi o livadă tânără a plantat la intrarea în sat. Deoarece e mereu ocupat, am reuşit să stau de vorbă cu părinţii lui - Gheorghe şi Zinaida Bodean, gospodari stimaţi la Bălcăuţi. Din convorbirea cu ei m-am convins încă o dată cât de complicat e să fii un antreprenor onest în zilele noastre.
- Fiul nostru a absolvit faculta­tea de drept, însă şi-a ales o ocupa­ ţie mai grea, dar mai cinstită, mi s­au destăinuit soţii Bodean. O mare durere s-a abătut asupra noastră - nepoţelul, care este bolnav, şi medi­cii luptă din răsputeri să-l pună pe picioare. Iar pentru aceasta trebu­iesc bani şi Veaceslav munceşte din răsputeri. Şi din ceea ce agoniseşte, mai face şi un gest de binefacere. Celui ce dă şi Dumnezeu îi dă.
Starosta de Bălcăuţi, doamna Nina Fluieraş, este convinsă că dacă tinerii plecaţi peste hotare constru­iesc case noi în satul lor natal, ace­ştia cred în aceea că vor păşi cândva pe drumul revenirii la baştină. Important este să li se creeze posibilităţi ca să aibă o afacere prosperă, ca a cea a lui Veaceslav Bodean şi a altor fermieri de prin părţile locului.
În imagini: clădirea şcolii înfrumuseţează centrul Bălcăuţiului; pedagogul organizator, Cristina Golban, discută cu elevii planul desfăşurării sărbătorilor de iarnă; învăţătorul de educaţie fizică, Alexei Bolocan, în sala sportivă împreună cu elevii; harnicii gospodari din Bălcăuţi, Gheorghe şi Zinaida Bodean.

Libertatea Cuvântului

Comentarii