Mitropolitul Silvestru Morariu-Andrievici - Binefăcător pentru cei nefericiți

Mitropolitul Bucovinei și Dalmației: 
Silvestru Morariu-Andrievici - Binefăcător pentru cei nefericiți
(1818 - 1895)
Cărturar-iluminist, poet, om de înaltă cultură şi spiritualitate românească, s-a născut la 26 noiembrie 1818 în Mitocul-Dragomirnei, judeţul Suceava, în familia preotului Morariu. În şcoala din Suceava i s-a impus numele de Andrievici după un strămoş al său Andrii. A fost 20 de ani preot în Ceahor, apoi de la 1880 ajunge în scaunul arhiepis­copiei şi mitropoliei Bucovinei. Toată viaţa şi-a închinat-o cărţii şi neamului.

Încă de pe băncile Institutului Teologic din Cernăuţi încearcă să modeleze cuvinte româneşti după tiparele poeziei populare şi ale celei culte. Începând cu anul 1841, susţine timp de un deceniu suplimentul beletristic al Calendarului pentru Bucovina cu fabule şi poezii. 

Timp de mulţi ani (din 1848 până în 1854) S. Morariu-Andrievici a fost redactorul Calendarului pentru Bucovina, unde a publicat diferite articole de actualitate mai ales în problemele bisericii ortodoxe din Bucovina.

Foarte amplă şi cu o mare rezonanţă în popor a fost activitatea pedagogică şi didactică a renumitului cărturar-iluminist. Lui îi revine meritul de a fi unul dintre primii autori de manuale şcolare româneşti în Bucovina (Elementar sau cartea de citire, Lepturariu românesc ş.a.). a scris nume­roase cărţi de cult şi morală creştină (în limba română şi germană). Pentru contribuţiile sale deosebite în acest domeniu i se conferă, în 1875, titlul de Doctor de Onoare în ştiinţe teologice al Universităţii din Cernăuţi. 

Între 1880-1895 S. Morariu-Andrievici este ales Mitropolit al Bucovinei. Dintre faptele şi realizările de seamă ale eruditului mitropolit trebuie să fie amintite îndeosebi următoarele: înfiinţarea în mai 1833 a Tipografiei Arhiepis­copale în incinta reşedinţei mitropolitane din Cernăuţi (şi-a mai schimbat apoi de­numirea în „Societatea tipo­grafică bucovineană”, care pe parcurs de 60 de ani a editat zeci de cărţi valo­roase); fondarea revistei Candela (1882) — în româ­neşte şi ucraineşte. La în­demnul său studenţii în teologie ai Universităţii din Cernăuţi au creat în 1884 o societate pentru literatură religioasă şi muzical-bisericească „Academia Ortodoxă” (din care au făcut parte şi ucraineni). La 1886 această societate a luat asupra sa editarea calendarului bucovinean bilingv (român- ucrainean). Totodată mitropolitul Silvestru Morariu-Andrievici a sprijinit „Societatea pentru cultura şi literatura română în Bucovina”, precum şi Societatea de cântare „Armonia” (înfiinţată în 1881). 

Din îndemnul şi iniţiativa mitropolitului Silvestru au fost reproduse pentru bisericile din Bucovina multe icoane, printre care şi tabloul marelui pictor bucovinean Epaminonda Bucevschi „Iisus Hristos şi Maica Domnului” (în 10 mii de exemplare), s-au zidit mai multe biserici în satele bucovinene. 

„Mitropolitul Silvestru, scria Mihai Eminescu la 1880, a fost totdeauna un adevărat binefăcător pentru cei nefericiţi, fără a căuta sau aştepta altă mulţumire decât pe cea resimţită în sufletul său după orice faptă bună... Azi (el) ocupă un loc foarte onorabil în literatura română şi este unul dintre scriitorii cei mai productivi. Este fondatorul cărţilor şco­lare române din Bucovina, dintre care, mai cu seamă, cărţile religioase... merită a fi numite”. 

Printre operele sale ar­tistice cea mai cunoscută a ajuns să fie fabula „Cucoşul curcănit” (1446), în care, probabil, s-au văzut pe sine o seamă de contemporani ai autorului, cosmopolitizaţi şi îndepărtaţi de tradiţiile poporului său. Dintre poeziile lui S. Morariu-Andrievici se mai distinge confesiunea lirică „De ziua fiului meu”, găsită printre manuscrisele sale şi publicată în 1925. 

Dintr-o pornire sufletească nobilă au fost aşternute pe hârtie şi alte versuri ale preotului din Ceahor Silvestru Morariu-Andrievici, în care poetul îşi mărturiseşte admiraţia faţă de frumuseţile plaiului bucovinean, dragostea faţă de strămoşi, de trecutul glorios al neamului, încearcă prin versuri aforistice, didactico-moralizatoare, satirice să cultive şi să înmulţească adevărul şi virtutea în inimile credincioşilor. 

Eruditul cărturar-iluminist, poet, Mitro­polit al Bucovinei Silvestru Morariu- Andrievici se stinge din viaţă la 15 aprilie 1895 la Cernăuţi.

Concordia
№.16 - 9 aprilie 2010

Comentarii

Activitățile noastre

Fototeca Valea Prutului (Fotografii Vechi)

Hărți vechi

Statistici

Free counters!

Parteneri media