Preotul Gheorghe Hadârcă din Bajura, fiul necunoscut al satului Costiceni

Cu numele lui Gheorghe Hadârcă s-a mândrit şi se mândreşte localitatea vecină Bajura (judeţul Darabani, România). Cu siguranţă, nimeni din Costiceni n-a auzit vreodată de răposatul Gheorghe Hadârcă, un vrednic slujitor al altarului şi învăţător din localitatea vecină, originar din satul nostru. El a trăit pe la sfârşitul sec. XIX - începutul sec. XX.

Şcoala din Bajura, potrivit domnului director Ion Hriţcu, va purta numele preotului Gheorghe Hadârcă, originar din localitatea basarabeană Costiceni.

-Ne-am consultat şi cu domul Dumitru Haha şi credem că este o idee bună ca şcoala din Bajura să poarte numele celui care a pus bazele învăţământului bajurean, - a scris dumnealui pe site-ul de știri darabaneni.ro.

Originar din Costiceni (Ucraina), preotul Gheorghe Hadârcă a ctitorit Biserica cu hramul Sf. Ierarh Nicolae din localitatea Bajura, punându-i temelia în anul 1907. În anul 1906, din iniţiativa acestui preot basarabean, s-a format comitetul de construcţie a lăcaşului de cult. A fost stabilit ca noua Biserică să fie înălţată în mijlocul satului, acolo unde se găseşte şi astăzi.

La 11 septembrie 1911, construcţia Bisericii din Bajura a fost finalizată şi sfinţită cu ajutorul primăriei Darabani, al enoriaşilor satului şi prin osteneala preotului Gheorghe Hadârcă, sosit din localitatea Costiceni. Totodată, părintele Hadârcă a fost primul învăţător al satului Bajura. Titularizat din anul 1893, a înfiinţat prima şcoală de sine stătătoare de stat pentru comunitatea locală.

În clădirea care avea o tindă mare şi o sobă, învăţătorul şi preotul Hadârcă preda în 1893 unei clase a I-a, care număra 20 de elevi. Doi ani mai târziu, şcoala din Bajura funcţiona cu două clase, iar în 1902 se înfiinţează a treia clasă, obligatorie pentru fete.

Clădirea şcolii înfiinţate de Gheorghe Hadârcă este de tip haretian, cu două săli de clasă situate în stânga şi în dreapta cancelariei. Arcadele de deasupra geamurilor clădirii se mai păstrează şi astăzi. Interesant este faptul că preotul-învăţător Hadârcă îi amenda pe cei care nu-şi dădeau copiii la şcoală.

Din păcate până-n prezent s-au păstrat puţine surse şi documente biografice legate de activitatea acestui preot şi învăţător. Noi trebuie să ne mândrim şi să purtăm în suflet demnitatea şi memoria părintelui Hadârcă din România, care încă odată ne oferă dovada că firea omenească a ţăranului nostru este îmbelşugată cu har Dumnezeiesc. Unde s-ar duce copământeanul nostru în lumea mare, prin dragostea faţă de muncă, cultivată de secole de strămoşi, el va lăsa urme de aur pe faţa pământului.

Sergiu Barbuţa
Valea Prutului
În imagine: Biserica Sf. Nicolae din Bajura