Aforisme duhovniceşti
Aforisme duhovnicești
Dumnezeu nu cere nimic im­posibil, ci, prin poruncile Sale, te îndeamnă să faci ceea ce poţi, să ceri ceea ce nu poţi şi El te va ajuta să faci voia Lui. (Pr. Arsenie)
Dumnezeu nu te ocroteşte pentru o viaţă comodă, ci te ocroteşte dându- ţi nişte probleme. (Pr. D. Stăniloae)
Cruce înseamnă să duci ceea ce nu-ţi convine. (Pr. Arsenie)
Ţi s-a dat să stăpâneşti peste fiare şi animale, de ce nu stăpâneşti şi peste fiarele dinăuntru. (Teoclit Dionisiatul-Athos)
În măsura în care omul se găseşte departe de Dumnezeu, în necredinţă, ignoranţă şi patimi, este făptura cea mai nenorocită din întreaga creaţie a lui Dumnezeu. (Teoclit Dionisiatul-Athos)
Greutăţile, neajunsurile şi trage­diile vin în viaţa omului pentru că nu se roagă. (Sf. Lilian Athonitul)
Dacă te ajunge vreo boală a tru­pului, să nu te nelinişteşti. Caci dacă stăpânul tău vrea să-ţi încerce trupul, cine eşti tu ca să te superi? Nu-ţi poartă El grija de toate? Nu cumva trăieşti în afară de El? Rabdă, deci, roagă-L să-ţi dăruiască cele ce-ţi sunt de trebuinţă; căci aceasta este voia Lui. Arată îndelunga răbdare şi iubire. (Sf. Macarie)
Simplitatea duce la ascultare, as­cultarea la credinţă, credinţa la nă­dejde, nădejdea la slujire, iar slujirea la smirenie. Din aceasta se naşte blândeţea care duce la bucurie, bucuria la iubire, iubirea la rugăciune. (Sf. Macarie)
Adevăratul scop al vieţii creştine însă, constă în dobândirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Iar postul, rugăciunea, privegherea, milostenia şi alte fapte bune sunt numai mijloace pentru dobândirea Duhului Sfânt. Ţineţi seama că orice faptă bună numai atunci ne poate câştiga roadele Duhului Sfânt, când este făcută pen­tru Hristos! Iar tot
ce nu este făcut pentru Hristos, deşi este bun, nu înseamnă pentru noi nici o răsplătire în viaţa veşnică şi nici în această viaţă pământească nu se dobândeşte Harul lui Dumnezeu. Iată pentru ce şi Dom­nul nostru Iisus Hristos a spus: „Tot cel ce nu adună cu Mine, risipeşte”. (Sf. Serafim de Sarov)

Culese de Leon Nemigean,
Oprişeni, raionul Hliboca
Zorile Bucovinei

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii