Diavolul îi pescuieşte pe oameni cu undiţa hulelor
Diavolul îi pescuieşte pe oameni cu undiţa hulelor
„Omul bun, din vistieria cea bună a inimii sale, scoate cele bune, pe când omul rău, din vistieria cea rea a inimii lui, scoate cele rele. Căci din prinosul inimii grăieşte gura lui” (Luca, Cap. 6, 45). Dacă inima omului are pe Dumnezeu locuind într-însa, atunci gura acelei inimi îndumnezeieşte, scoate şi izvorăşte afară apă vie, vorbe bune, edificatoare, înălţătoare, care înfiripează sufletele ascultătoare şi le ridică la cer, unindu-le cu Creatorul Universal.
Însă, dacă inima omului se îndepărtează de Dumnezeu şi se pune în slujba patimilor, păcatelor şi satanei, atunci din gura ei izvorăşte apă moartă, înveninată, rău mirositoare, adică vorbe putrede şi înjurături scârboase, care pricinuiesc mult rău fiinţei aservite necuratului. Răutatea acestora se răsfrânge şi asupra oame­nilor care trăiesc în preajma lor. Persoanele posedate de viciul înjurăturilor ar trebui să asculte de învăţăturile Bisericii, şi, cu ajutorul rugăciunilor, vor reuşi să scape de acest păcat satanesc.
Pentru cei dornici de a porni pe drumul îndreptării, ar fi de folos şi următoarea pildă. Se povesteşte că într-un sat trăia odată un om ce înjura grozav. La toată vorba avea câte o înjurătură. Şi nici în ruptul capului nu vroia să se debaraseze de acest nărav urât, de suflet pierzător. Într-o zi, suduitorul ieşi la pescuit. Într-un vas îşi luase râme pentru undiţă. Din întâmplare, pe lângă el trecuse un pustnic, care ştia de viciul bărbatului.
-Buna ziua, om al lui Dumnezeu, dar ce faci aici?
-Da, iată, prind peşte...
-Şi ce ai în vasul ista de lângă tine?
-Râme pentru undiţă...
-Dar de ce mai foloseşti şi râme la treaba asta?
-Pentru că peştele nu-i prost să sară la undiţa goală. Trebuie să-l înşeli cu râme, cu o momeală.
-Apoi vezi, dragul meu, zise atunci pustnicul, peştele este mai cuminte decât tine. El nu sare la undiţa goală, dar tu faci acest lucru...
-Cum adică?
-De câte ori înjuri, tu te arunci în undiţa diavolului, fără să-ţi dea diavolul nimic, fără să te alegi cu ceva. Cu înjurătura nu câştigi nimic, doar satana te prinde fără nici o râmă. în numele Domnului, te rog, dragul meu, să nu mai înjuri. Nu-ţi înjunghia sufletul de bună voie.
De atunci, acel om s-a lepădat de patima înjurăturilor, încetând să-1 servească pe necuratul.
Leon Nimigean
Oprişeni, raionul Hliboca
Zorile Bucovinei №.62 - 23 octombrie 2014

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii