Centenarii raionului Noua Sulița: Gheorghe Bezuşca și Natalia Cercas
În viaţa sa lungă de o sută de ani a trecut prin multe încercări
La 22 august şi-a marcat jubi­leul de o sută de ani tărăsăuţeanul Gheorghe Bezuşca. Într-un bar din sat, onoratul centenar şi-a adunat toate rudele la o masă mare şi cu bucurie s-a fotografiat împreună cu ele ca să rămână ca amintire.
Gheorghe Bezuşca, un om iubitor de viaţă, ca nimeni altul, ştie preţul acesteia. Născut în luna şi în anul izbucnirii Primului război mondial, Gheorghe Bezuşca a avut un destin însemnat de sângerosul Marte. Lui i-a fost sortitsă cunoască toate groză­viile războiului. În anul 1941, chiar în pri­mele zile
ale invaziei fasciste în fosta URSS, tărăsăuţeanul Gheorghe Bezuşca a fost mobilizat şi împreună cu unităţile Armatei Roşii se retrăgea spre Nipru. În timpul unei lupte de lângă Vynnyţea a fost rănit şi luat prizonier de către hitlerişi. A fost dus într-un lagăr de concentrare din Germania. Acolo urma să-şi vadă sfârşitul, călăii i-au imprimat pe mână nişte cifre, ele înlocuindu-i numele dat la botez. Gheor­ghe Bezuşca le-a memorizat pentru toată viaţa şi le rostea în câteva limbi. Fiind împreună cu mai mulţi basarabeni, au hotărât să-şi încerce norocul, chiar dacă şansa era una dintr-o mie, şi au scris o petiţie la Consulatul României de la Berlin. În anul 1943 ei toţi au fost eliberaţi.
Gheorghe Bezuşca a revenit la başti­nă, dar nu pentru mult timp, căci în 1944 a fost iarăşi recrutat de sovietici. Aceştia pla­nificau să-l ducă la alte lagăre de concen­trare, dincolo de cercul polar. Precizând că el a luptat în rândurile Armatei Roşii, l-au trimis pe front. Şi iarăşi a fost rănit. În spi­tal a aflat vestea despre terminarea războ­iului.
Consătenii spun despre el că a fost „făcut din metal”, căci a rezistat la nume­roasele şi grelele încercări. Iar Dumnezeu i-a dat zile multe - să se bucure de viaţă.
Gheorghe Bezuşca, ferm convins că omul singur îşi făureşte destinul, a căutat prin muncă să asigure bunăstarea familiei. A lucrat tor timpul în brigada de construcţie a colhozului local. Şi acum, la adânci bătrâ­neţe, îi ajută pe cei ai săi cu ce poate - când pe feciorul Grigore, când pe fiica Antonina.
Cu prilejul jubileului său - împlinirea a o sută de ani, harnicul şi stimatul gospodar din Tărăsăuţi, Gheorghe Bezuşca, a fost felicitat şi de reprezentanţii autorităţilor raionului Noua Suliţă: de primul adjunct al şefului Administraţiei Raionale de Stat, Viktor Podorojnyi, vicepreşedintele Consi­liului Raional, Vasyl Gorbatiuk, şi de direc­toarea Centrului teritorial de asistenţă socială, Raisa Diţ.
Vasile Carlașciuc
Libertatea Cuvântului
№. 32 – 29 august 2014

Centenara Natalia Cercas toată viata a lucrat în colhoz
La 18 august a împlinit o sută de ani locuitoarea satului Stălineşti, raionul Noua Suliţă, Natalia Cercas. Ea a crescut şi a educat două fiice, are trei nepoţi şi patru strănepoţi. Întreaga ei viaţă doamna Natalia a lucrat în gospodăria agricolă locală.
Raionale de Stat Noua Suliţă, Viktor Podorojnyi, vicepreşedintele Consiliului Raional, Vasyl Gorbatiuk, directoarea Centrului teritorial de asistenţă socială, Raisa Diţ, adjunctul şefului Direcţiei raionale de asistenţă socială, Natalia Ştefanko, şi primarul satului, dl Ion Rurac. Oaspeţii i-au înmânat cadouri şi un ajutor material în sumă de o mie grivne.
Libertatea Cuvântului
№. 31 – 22 august 2014

Comentarii

Activitățile noastre

Fototeca Valea Prutului (Fotografii Vechi)

Hărți vechi

Statistici

Free counters!

Parteneri media