Vasile Doholici din Costiceni: „Cine se înfruptă din bobiţele chihlimbarii, gustă din armonia nectarului solar...”


Dr. ing. Vasile Doholici din Costiceni: 
„Cine se înfruptă din bobiţele chihlimbarii, gustă 
din armonia nectarului solar...”

...Ia să vedeţi ce frumoasă poveste de viaţă am să vă spun în continuare. Că nici nu bănuiţi că aproape zilnic treceţi pe lângă izvorul acestei poveşti. Iar satul nostru, Costiceni, este dăruit de Domnul cu prisosinţă şi, mai la fiecare pas auzi murmurul tainic de izvor cu unda-i de cleştar. Da, aveţi dreptate, vâna izvorului trebuie îngrijită permanent, nu doar la Duminica Mare.
...Aşa se face că o vrednică ţărancă, Domnica Lupoi, născută la Costiceni în 1885, se căsătoreşte în anul 1908 cu un la fel de vrednic gospodar Ion Doholici, fiul lui Lisandru şi al Domniţei. În anul următor li se naşte fiul Vladimir, iar încă peste 5 ani, în 1914 vine pe lume al doilea fiu, Vasile. Acesta n-a mai apucat să-l ştie pe taică-său Ion, care a căzut cu moarte de erou pe câmpul de luptă în primul război mondial. Domnica Doholici, văduvă de război, o duce greu cu doi feciori. Noroc de cel mai mare, Vladimir, care o ajută şi sprijină atracţia fratelui mai mic pentru ştiinţa de carte. Dar destinul este prea crud, pentru că Vladimir se prăpădeşte în cel de-al doilea război mondial.
După ce l-au deplâns cu multă jale, ai casei de la Costiceni îl au în grijă pe mezinul Vasile, care absolvă cu eminenţă şcoala din sat şi promovează la liceul din Vijniţa, ulterior fiind transferat la liceul „Aron Pumnu” din oraşul Cernăuţi. Cu calificativul „excelent”, susţine examenele de admitere la Institutul de viticultură din Focşani, şcoală de învăţământ superior de renume în domeniul vitivinicol din România. După absolvire, în 1935 obţine îndreptare de lucru la Curtea Regală a României, unde activează cu succes timp de cinci ani. Chiar din cel de-al doilea an de muncă, 1936, se dedică cercetării ştiinţifice, elaborând articole, broşuri, studii, cărţi cu mesaje documentar-teoretice şi recomandări practice argumentate. În anii celui de-al doilea război mondial lucrează la prefectura din Cetatea Albă, iar în grădina casei pe care şi-a cumpărat-o aici experimentează diferite soiuri de viţă-de-vie. În anii postbelici este solicitat ca inginer superior la Fabrica de vinuri din Focşani, apoi este transferat la Ministerul Industriei Alimentare din România, în funcţia de inginer superior al Direcţiei „Băuturi-Tutun”, urmând o perioadă de aproape două decenii în fotoliul de Director General al aceleiaşi Direcţii departamentale a României. În anul 1973 susţine cu brio teza de doctor în ştiinţe agronomice, în cadrul facultăţii de horticultură a Institutului agronomic „Nicolae Bălcescu” din Bucureşti.
De aici încolo povestea de viaţă a dr. ing. Vasile Doholici, originar din Costiceni, reflectă o carieră de succes în domeniul oenologiei româneşti, incluzând ample cercetări de teren pe întreg cuprinsul ţării, elaborarea unor studii de înaltă probitate ştiinţifică, participarea la multiple reuniuni şi întruniri naţionale, judeţene şi internaţionale, publicarea şi difuzarea mai multor  titluri de carte pentru specialişti, studenţi, dar şi de uz intern, de serviciu. Evident, tematica viniviticolă a fost şi este în centrul atenţiei atât în plan local, naţional сât şi internaţional. Elaborarea unor dicţionare şi îndreptare pentru elevi şi agronomi, a criteriilor pentru tehnologia naţională a vinului, a procedeelor de vinificaţie şi metodelor pentru limpezirea şi stabilizarea vinurilor, precum şi principii de tipizare a vinurilor, dar şi consultarea şi controlul ştiinţific în domeniu – ar fi doar unele aspecte din vasta activitate de inginerie savantă a dr. ing. Vasile Doholici. Dar Domnia Sa s-a afirmat cu probitate şi pe tărâmul traducerilor de profil în şi din alte limbi, invenţii şi inovaţii, studii, analize, instrucţiuni, consultanţă ştiinţifică a filmelor documentare etc.
Ar fi, probabil, cel mai nimerit să aducem în continuare o selecţie din tematica investigaţiilor ştiinţifice pe parcursul anilor ce poartă semnătura şi harul creativ ale consăteanului nostru.

LISTA
lucrărilor ştiinţifice elaborate de dr. ing. Vasile Doholici


Nr. ord.
Autor/coautori
Titlul lucrării
Anul publi-cării
Editura, revista
1
2
3
4
5
I. Cărţi, broşuri, articole etc.
1
Doholici, Vasile
Acizii vinului, pliantă
1936
Tipografia „Luceafărul”, Buzău.
2
Doholici, Vasile
Îndreptar pentru elevi şi agronomi
1938
Revista „Propăşirea agriculturii”, nr. 104, septembrie 1938
3
Doholici, Vasile
Vinificarea în roşu a strugurilor negri, broşură
1955
Ministerul industriei alimentare
4
Doholici, Vasile
Raionarea viticulturii, de acad. Gherasim Constantinescu, recenzie
1958
Revista „Agricultura socialistă”, iulie 1958
5
Doholici, Vasile
Criterii pentru repartizarea teritorială raţională a industriei vinului din Republica Populară România
1964
Revista „Industria alimentară”, nr. 1, 1964
6
Doholici, Vasile
Harta unităţilor vinicole din RPR
1964
Revista „Industria alimentară”, nr. 1, 1964
7
Doholici, Vasile
Criterii pentru elaborarea tehnologiei naţionale a vinului
1965
Revista „Industria alimentară”, nr. 1, 10
8
Doholici, Vasile (coautor) ş.a.
Noi procedee de vinificaţie – principii de elaborare şi instalaţii tehnice. Procedee continui.
1965
Buletinul „Oficiul internaţional al viei şi vinului”
9
Doholici, Vasile şi Traian-Petre Clonda
Al 4-lea simei
1970
Revista „Industria alimentară”, nr. 4
10
Doholici, Vasile
Procedee realizate în tehnologia vinificării în roşu
1970
Revista „Industria alimentară”, nr. 8
11
Doholici, Vasile Şi Georgeta Şeptelici
Metode pentru limpezirea şi stabilizarea vinurilor
1970
Editura „Ceres”, 315 pag.
12
Doholici, Vasile
Tipizarea vinurilor
1972
Editura „Ceres”, 114 pag.
13
Doholici, Vasile (coordonator) ş.a.
Îndrumătorul vinificatorului
1973
Editura „Ceres”, 500 pag.
II. Traduceri în/din alte limbi
14
Doholici, Vasile şi Doholici, Elena
Tratat de oenologie
1947
în l. franceză
15
- // -
Die tehnologie des veines
1961
în l. germană
16
- // -
Lebruce furweintung und kellerwirtschaft
1960
în l. germană
17
- // - (coautori)
Rapoartele generale, naţionale şi comunicările la Congresul internaţional, Lisabona
1965
în l. engleză
III. Coordonator traduceri şi control ştiinţific
18
Doholici, Vasile
Automatizarea proceselor de vinificaţie, de B. Dikii şi B. Lomokin
1965
din l. rusă
19
Doholici, Vasile
Tehnologia vinificaţiei, de A. Amerina şi M. Cruesa
1966
din l. rusă
20
Doholici, Vasile
La nuova enologia, de G. P. Caroglio
1967
din l. italiană
21
Doholici, Vasile
Rapoartele generale, naţionale şi comunicările prezentate de secţia a II-a oenologie, la Congresul internaţional O.I.V., Lisabona
1968
în l. engleză/franceză
IV. Consultant ştiinţific la filme documentare
22
Doholici, Vasile
Tehnologia vinificării
1970
Studioul „Animafilm”, Bucureşti.
23
Doholici, Vasile
Tehnologia condiţionării vinurilor
1970
- // -
24
Doholici, Vasile
Cercetări, învăţământ, oameni de seamă în viticultură şi oenologie
1971
- // -
V. Invenţii
25
Doholici, Vasile (coautor) ş.a.
Instaţie (Instalaţie ??) automatizată discontinuă pentru distilarea alcoolului din borhoturi de fructe, tescovină, drojdie, vin şi altele
1970
Aplicaţie practică
26
Doholici, Vasile (coautor) ş.a.
Instalaţie automatizată pentru fracţionarea distilării discontinue a alcoolului şi frunţi, mijloc şi cozi
1970
În curs de aplicare
VI. Inovaţii
27
Doholici, Vasile şi Stan, Ilie
Dispozitiv de sterilizare a aerului ce pătrunde în vasele cu vin

Certificat nr. 35/1954
28
Doholici, Vasile
Sistem nou de pâlnie de fermentare

Certificat nr. 3/1967
29
Doholici, Vasile
Cadă cu capac mobil pentru fermentarea vinurilor roşii

Certificat nr. 4/1967
30
Doholici, Vasile
Cadă automată pentru fermentarea vinurilor roşii

Certificat nr. 5/1967
31.
Doholici, Vasile
Extragerea oenocianinei din pieliţele de struguri negri

Certificat nr. 6/1967
32
Doholici, Vasile (coautor) ş.a.
Gropi pentru păstrarea tescovinei

Certificat nr. 7/1967
33
Doholici, Vasile
Defoxarea vinurilor de hibrizi

Certificat nr. 8/1967
34
Doholici, Vasile
Dispozitiv de împănare a vaselor de transport în vagoane şi autocamioane

Certificat nr. 9/1967
VII. Referate, comunicări, prelegeri etc.
35
Doholici, Vasile
Principiile legislaţiei viti-vinicole. Criteriile de stabilire a preţurilor la struguri
1956
Casa agronomului, Buc.
36
Doholici, Vasile
Analiza critică a calităţii vinului şi măsuri de îmbunătăţire a acestuia
1967
Sesiunea tehnoştiinţifică, Constanţa
37
Doholici, Vasile
Tehnologia vinului
1970
Cursuri de la Snagov
38
Doholici, Vasile
Fermentaţia alcoolică a mustului şi mustelii de struguri şi măsuri de dirijare a acesteia
1970
Simpozion
București
39
Doholici, Vasile şi Doholici, Elena
Orientarea producţiei şi consumului de vinuri pe Terra
1970
Conferinţă naţională, Galaţi
40
Doholici, Vasile
Studiu privind plata strugurilor pentru vin în funcţie de concentraţia medie/ponderată de zaharuri pe recoltă
1971
Uz intern
41.
Doholici, Vasile
Evoluţia şi perspectiva producţiei de vin şi de produse pe bază de struguri, must şi vin
1973
Cursuri post-universitare, Craiova
VIII. Studii, analize, instrucţiuni etc.
42
Doholici, Vasile
Vinul ca produs alimentar, condiţiunile de conservare şi diferite tipuri de pivniţe
1949
M.I.A. Uz intern
43
Doholici, Vasile (coautor) ş.a.
Stabilirea tehnologiei de fabricare a stafidelor
1952
Vinalcool, Focşani
44
Doholici, Vasile
Extragerea alcoolului din tescovină prin difuzie şi presare
- // -
- // -
45
Doholici, Vasile
Instrucţiuni de urmărire a mersului vegetaţiei viilor
1954
M.I.A. Uz intern
46
Doholici, Vasile
Instrucţiuni de vinificare şi îmbunătăţire a calităţii acesteia
1954-1959
M.I.A. Uz intern
47
Doholici, Vasile şi Ciocan, Constantin
Conceperea, proiectarea şi executarea unui aparat pentru determinarea densităţii în mod operativ
1955
- // -
48
Doholici, Vasile
Dispozitiv pentru închiderea vaselor de transportat vin în curs de fermentare
1955
- // -
49
Doholici, Vasile
Aparat pentru prepararea SO2 şi sulfitarea mustului
1955
- // -
50
Doholici, Vasile
Dispozitiv pentru încărcat şi descărcat vase
1956
- // -
51
Doholici, Vasile
Studiu cu privire la delimitarea podgoriilor şi a centrelor viticole
1956
- // -
52
Doholici, Vasile
Studiu cu privire la încadrarea podgoriilor în grupe de calitate
1955
- // -
53
Doholici, Vasile (coautor) ş.a.
Studiu privind îmbunătăţirea delimitării şi încadrării podgoriilor din R.P.R.
HCM 1286/ 958
1958
- // -
54
Doholici, Vasile
Studiu pentru clasificarea vinurilor şi elaborarea instrucţiunilor de clasificare a vinurilor în R.P.R.
1959
Reconfirmat  ????
55
Doholici, Vasile (coautor) ş.a.
Referinţă cu privire la lucrarea „Tehnologia vinului” de Simionescu Ion ş.a.
1959

56
Doholici, Vasile
Studiu cu privire la înfiinţarea unei cooperative viticole de producţie în com. Frumuşelu, Bacău
1959
M.I.A. Uz intern
57
Doholici, Vasile
studiu privind stabilirea podgoriilor şi a centrelor viticole care produc vinuri cu denumiri de origine
1959
HCM 1167/959
58
Doholici, Vasile
Studiu privind potenţialul naţional calitativ al podgoriilor şi centrelor viticole din R.P.R.
1962

59
Doholici, Vasile
Studiu privind potenţialul naţional al viilor hibride din R.P.R.
- // -

60
Doholici, Vasile şi Abunei, Mircea
Studiu privind lichidarea deficitului de capacitate în industria vinului din R.P.R.
1963

61
Doholici, Vasile
Studiu privind repartizarea teritorială a unităţilor industriei vinului
1963

62.
Doholici, Vasile (coautor)
Viticultura şi vinurile Portugaliei
1965
Uz intern
63
Doholici, Vasile
Studiu privind repartizarea teritorială şi structura calitativă a producţiei viticole din R.S.R. în condiţiile actuale
1965

64
Doholici, Vasile
Studiu privind repartizarea teritorială şi structura calitativă a producţiei viticole din R.S.R. în perspectiva generală a dezvoltării viticulturii
1966

65
Doholici, Vasile
Studiu de interpretare a datelor recensământului viticol de la 25 august 1965
1966

66
Doholici, Vasile
Studiu privind Fondul de Stat „Struguri”
1966

67
Doholici, Vasile
Studiu privind repartizarea teritorială a forţelor de muncă din industria vinului
1966

68
Doholici, Vasile
Studiu privind repartizarea teritorială a consumului de vinuri în R.S.R.
1967

69
Doholici, Vasile
Menţinerea densităţii iniţiale a plantaţiilor viticole...
1967
„Scânteia”
70
Doholici, Vasile (coautor) ş.a.
Studiu privind modul cum se lucrează viile C.A.P.
1967

71
Doholici, Vasile
Studiu privind stabilirea liniilor directoare în orientarea folosirii fondurilor de investiţii în industria vinului din R.S.R. pentru obţinerea eficienţei economice maxime
1967

72
Doholici, Vasile
Povestea unui bob de strugure. Scenariu de film
1970

73
Doholici, Vasile
Studiu privind stimularea producţiei viticole şi a valorificării ei de către cooperativele agricole de producţie şi gospodăriile populaţiei
1971

74
Doholici, Vasile
Îmbunătăţirea repartizării teritoriale a producţiei de vermut în sem. I / 1971
1971

75
Doholici, Vasile (coautor) ş.a.
Elaborarea şi folosirea produselor secundare de la vinificaţie. Raport naţional

La cea de-a 52-a adunare generală a O.I.V. 1972
76
Doholici, Vasile
Studiu privind extragerea mustului ce aderă la ciorchini

C.V.V. Uz intern. 1972
77
Doholici, Vasile
Analiza privind capacităţile de producţie vinuri, rachiuri şi produse pe bază de vin în profil teritorial

C.V.V. 1973
...Şi altele.

Când a fost la Costiceni ultima dată, în septembrie 1974, a lăsat şi informaţiile de mai sus.
...Mai puţini specialişti în domeniul oenologiei care au realizat atâtea performanţe în plan naţional şi internaţional ca dr. ing. Vasile Doholici. Regretabil că la Costiceni numele Domniei Sale, indiferent că e scris cu „h” sau cu „g”, este aproape necunoscut generaţiilor ce iau cu asalt internetul. Cu certitudine Aleea consătenilor iluştri într-un viitor indefinit va găsi loc şi pentru bustul lui V. Doholici...
...Dacă vă aflaţi în preajma complexului Domniţa din Costiceni, îngăduiţi o clipă, cu un gând bun pentru acest mare patriot al neamului.
Că şi autorul acestor rânduri procedează la fel. Şi parcă în timp desluşesc la Domniţa o placă (de ce nu un basorelief?) cu inscripţia: „Aici s-a născut omul de ştiinţă... (21.04.1914-06.05.1986)”.
Dar câte alte edificii din sat aşteaptă expresia acestei recunoştinţe pentru feciorii săi?!

Dr. Tudor COLAC

Comentarii

Activitățile noastre

Fototeca Valea Prutului (Fotografii Vechi)

Hărți vechi

Statistici

Free counters!

Parteneri media