Religia lui antihrist
Religia lui antihrist
Problema adorării lui satana, care a reînceput la finele sec. XX, a luat deja proporţii considerabile. Ultimele manifestări satanice care au tulburat Grecia sunt doar o mică mărturie a tot ce se întâmplă şi ce pregătesc sataniştii pentru omenire. În privinţa apariţiei acestui fenomen s-ar cere de menţionat următoarele: Lucifer, cel mai bun arhanghel al lui Dumnezeu, cel care a adus lumina în lume, iar astăzi este numit satana, a vrut să fie adorat aşa cum este Dumnezeu. Lucifer s-a răzvrătit
împotriva Preasfintei Treimi, din care cauză s-a transformat din înger luminos în înger întunecat şi a fost numit satana.
El nu şi-a abandonat dorinţa de a fi egal lui Dumnezeu, încercând de-a lungul veacurilor să şi-o îndeplinească. Astfel şi-a creat propria sa religie, de la care îşi ia începutul satanismul, adică adorarea lui satana. În străinătate exis­tă chiar biserici legale ale lui Lucifer. Bunăoară, s-a calculat că în Olanda şi Polonia există câte 40 mii de satanişti, în Anglia - 60 mii, în Italia numărul lor ajunge la 200 mii. Şi foarte mulţi americani s-au declarat adepţi ai lui Lucifer. Aceştia fac slujbe şi se roagă la satana, aşa cum noi, creştinii, asistăm la sfinte liturghii, cerând ajutorul lui Dumnezeu. Noi ne împărtăşim cu pâine şi vin, care sunt trupul şi sângele Mân­tuitorului, iar sataniştii, la ritualurile lor de adoraţie pentru Lucifer, folosesc trup şi sânge de om sau animale, păsări, de exemplu sacrifică un cocoş. Ritualurile săvârşite de creştini se numesc Sfintele Taine, iar ale sataniştilor - vrăjitorii. Aşadar, magia şi diferite vrăjitorii sunt ceremonii săvârşite de satanişti pentru a-l invoca pe Lucifer. Preotul lor se numeşte vrăjitor sau vrăjitoare, dacă e femeie. Credincioşii îi dau preotului lui Hristos pomelnice spre a fi citite „pentru sănătate” şi „binecuvântare”. Aceste pomelnice sunt luate de preot de la oamenii care îşi iubesc aproapele şi-i vor binele. Şi sataniştii primesc „co­menzi” să citească anumite nume, însă ei le „citesc” pentru nimicire, moarte şi alte năpaste (divorţul soţilor, pierderea averilor etc). Asemenea „comenzi” sunt făcute de oameni înrăiţi, invidioşi, in­toxicaţi de microbul urii...
Noi, creştinii, apelăm la puterea protectoare a crucii, iar sataniştii se folosesc de „crucea inversă” sau de pentagramă. De aceea şi multe biju­terii (cercei, brăţări) au forma crucii inversate. Sataniştii îşi au propria lor muzică - heavy metal, death metal, black metal. Astfel, prin muzica moder­nă ei ademenesc noi adepţi, în principal tineretul. Din cele descrise mai sus, se evidenţiază clar de ce satanismul este religia Antihristului, adepţii lui satana procedând diametral opus faţă de învățătura creștină a Mântuitorului Iisus Hristos.
Leon Nimigeanu
Oprișeni, raionul Hliboca
Zorile Bucovinei

№.61 – 22 octombrie 2014

Comentarii

Activitățile noastre

Fototeca Valea Prutului (Fotografii Vechi)

Hărți vechi

Statistici

Free counters!

Parteneri media